Area list ¦ Missing house numbers ¦ Update from OSM ¦ Update from reference ¦ Existing house numbers ¦ Existing streets ¦
Overpass turbo ¦ Area boundary

OpenStreetMap is possibly missing the below 148 house numbers for 35 streets. (existing: 629, ready: 80.95%).
Filter incorrect information.
Overpass turbo query for the below streets
Plain text format
Checklist format

Street nameMissing countHouse numbers
Toldy Ferenc utca171/B, 15, 17, 29, 35, 43, 49
2, 6, 32-36, 38, 40, 42, 44-46C, 44/B-46, 48, 50
Szabó Ilonka utca1447, 51, 63/B, 65-69, 75, 75-77, 79
12, 12-14, 26, 28, 32, 34, 36
Batthyány utca145, 7, 15-17, 21, 35, 37, 39, 51, 55, 67-69
6, 32, 34, 36
Csalogány utca101, 23-33, 27, 33, 35, 37
14-18, 24, 28, 38
Hunfalvy utca79, 11, 13
2, 4, 6/A, 8
Pala utca75, 7, 9, 11
6, 8, 10
Kapás utca61, 7, 19-29
4-8, 48, 48-50
Gyorskocsi utca525-31
26-36, 28, 30, 32
Csapláros utca53/C, 7-15, 15
2, 4
Medve utca55-13, 25-29
16-18, 42, 44
Horvát utca412-24, 12-26, 14-24, 14-26
Iskola utca411, 33
38-42, 44
Varsányi Irén utca411-13
2, 20-24, 40-44
Donáti utca415, 17, 17-19
28
Hattyú utca41, 7, 11
22
Ostrom utca41, 5, 9
24
Várfok utca47, 7-9, 9, 13
Szalag utca31
26, 30
Szőnyeg utca31, 3, 5
Vitéz utca33, 27
22/B
Kacsa utca24-8, 20
Hunyadi János út225-27
4-8
Fiáth János utca21
10
Jurányi utca214, 20
Kagyló utca23
4
Kapucinus utca29, 11
Ganz utca15-7
Erőd utca15
Fazekas utca14
Franklin utca12
Kandó Kálmán utca127
Markovits Iván utca11
Nagy Imre tér14-5
Toldy lépcső155
Vám utca16

Version: v7.5-6-g48af6fbe ¦ OSM data © OpenStreetMap contributors. ¦ Last update: 2023-02-06 00:27