Area list ¦ Missing house numbers ¦ Missing streets ¦ Additional streets ¦ Call Overpass to update ¦ View query ¦ Existing house numbers ¦ Existing streets ¦
Overpass turbo ¦ Area boundary

@idnamehighwayservicesurfaceleisure@type
23964525Dózsa György úttertiaryasphaltway
29132551Estike utcaresidentialway
29132552Gólyahír utcaresidentialway
29132789Kodály Zoltán utcaresidentialasphaltway
29132794Malom utcaresidentialway
29132819Sporttelep utcaresidentialway
29132828Tükrösi utcaresidentialway
29132842Sporttelep utcaresidentialunpavedway
29132844Vajda János utcaresidentialway
29132858Arany János utcaresidentialway
29132983Kazinczy közresidentialway
29132990Béke utcaresidentialway
29133039Béke utcaresidentialway
29133099Rákóczi utcaresidentialway
29133110Boglárka utcaresidentialway
29133165Jókai utcaresidentialway
29133201Szent László útsecondaryasphaltway
29133242Bercsényi közresidentialway
29133266Mikszáth Kálmán utcaresidentialpavedway
29133303Petőfi Sándor utcaresidentialway
29133327Gárdonyi Géza utcaliving_streetway
29133396Vasvári Pál utcaresidentialasphaltway
29133452Orgona utcaliving_streetasphaltway
29133490Ady Endre utcaresidentialway
29133544Táncsics Mihály utcaliving_streetway
29133587Sétáló utcaresidentialway
29133730Táncsics Mihály utcaliving_streetway
29133787Bocskai utcaresidentialasphaltway
29140424Orgona útliving_streetway
29140433Pusztai József utcaresidentialasphaltway
29140472Vasvári Pál utcaresidentialasphaltway
29140516Dréher utcaresidentialway
29140569Damjanich utcaresidentialasphaltway
29140736Táncsics Mihály utcaliving_streetway
29141877Gábor Áron utcaresidentialway
29141915Jókai utcaresidentialasphaltway
29142011Teleki Pál utcaresidentialunpavedway
29142062Báthory közresidentialway
29142440Kossuth térresidentialway
29142478Tátra utcaresidentialway
29142612Kolozsvári utcaresidentialway
29142678Magtár utcaresidentialway
29142744Bajcsy-Zsilinszky Endre utcaresidentialasphaltway
29261601Vörösmarty utcaresidentialway
29261681Deák Ferenc utcaresidentialway
29261723Kölcsey utcaresidentialway
29261808Jókai utcaresidentialway
29261864Széchenyi utcaresidentialway
29261972Petőfi Sándor utcaresidentialway
29261985Széchenyi utcaresidentialasphaltway
107536361Széchenyi utcaresidentialway
107536362Széchenyi utcaresidentialway
107536363Jókai utcaresidentialasphaltway
107536364Széchenyi utcaresidentialway
107536365Jókai utcaresidentialway
212796718Szőlőhegyi utcaresidentialway
212796720Zrínyi Miklós utcaresidentialway
220796883Dr. Gyulay Gyula utcaresidentialway
223558407Búza utcatrackasphaltway
223558408Búza utcaresidentialway
223558410Rózsa utcaliving_streetunpavedway
244355129Kuti András utcaresidentialway
249702083Brunszvik utcatertiaryway
249702085Hunyadi úttertiaryasphaltway
249702087Kinizsi utcaresidentialway
249702088Pipacs utcaresidentialway
249702090Százszorszép utcaresidentialway
249702091Széchenyi utcaresidentialway
249702092Vasút utcaresidentialasphaltway
256083879Sporttelep utcaresidentialway
256083881József Attila utcaresidentialway
256083883Magtár utcaresidentialway
256084347Ady Endre utcaresidentialway
256084348Nyitrai utcaliving_streetway
256086711Budai útprimaryasphaltway
256086712Balassi közresidentialway
256086713Móra közresidentialway
265526975Fehérvári útprimaryasphaltway
265722429Budai útprimaryasphaltway
265722430Budai útprimaryasphaltway
265722431Budai útprimaryasphaltway
265722432Fehérvári útprimaryasphaltway
265722433Fehérvári útprimaryasphaltway
265722434Fehérvári útprimaryasphaltway
270240597Határ útresidentialway
290351557Budai útprimaryasphaltway
290351559Budai útprimaryasphaltway
290351563Budai útprimaryasphaltway
290351580Fehérvári útprimaryasphaltway
290423849Fehérvári útprimaryasphaltway
291726515Frangepán közresidentialway
291726517Petőfi Sándor utcaresidentialway
291726518Wesselényi közresidentialway
291727592Kassák közresidentialdirtway
291828572Erkel Ferenc utcaresidentialway
292066406Orbánhegy utcaunclassifiedasphaltway
292070431Radnóti Miklós utcaresidentialway
294910309Szent László útsecondaryway
305776104Orgona utcaresidentialasphaltway
305776105Széchenyi István utcaresidentialasphaltway
305776130Illyés Gyula térresidentialway
312792952Fehérvári útprimaryasphaltway
312792953Hunyadi úttertiaryasphaltway
312792954Hunyadi úttertiaryasphaltway
314434042Orbánhegy utcatrackway
314434046Orbánhegy utcaunclassifiedway
351124334Tükrösi utcaresidentialway
437280710Ady Endre utcaresidentialway
438277586Ady Endre utcaresidentialasphaltway
445361903Béke utcaresidentialway
445361904Béke utcaresidentialway
445361905Dózsa György úttertiaryasphaltway
445361913Rózsa utcaresidentialway
445361915Szőlőhegyi utcaresidentialway
550471395Jókai utcaresidentialasphaltway
572309168Hunyadi úttertiaryway
572309171Béke utcaresidentialway
576786368Aradi vértanúk tereresidentialway
576793462Karinthy Frigyes utcaresidentialpavedway
576793595Váci Mihály utcaresidentialway
611862713Rózsa utcaresidentialway
660489473Orgona útresidentialasphaltway
660504028Bajcsy-Zsilinszky Endre utcaresidentialway
738631769Vasút utcaresidentialasphaltway
738631791Hunyadi úttertiaryasphaltway
738631792Vasút utcaresidentialasphaltway
760262160Brunszvik utcatertiaryway
760262161Brunszvik utcatertiaryway
760262169Hunyadi úttertiaryway
809976282Arany János utcaresidentialunpavedway
838510864Jókai utcaresidentialasphaltway
838510865Damjanich utcaresidentialasphaltway
839951548Orgona utcaliving_streetasphaltway
884741827Tátra utcaresidentialasphaltway
940712868Brunszvik utcatertiaryway
940712869Brunszvik utcatertiaryasphaltway
941859327Széchenyi utcaresidentialway
1065369070Vasút utcaresidentialasphaltway
1065369071Vasút utcaresidentialasphaltway
1065369072Vasút utcaresidentialasphaltway
1065369074Rózsa utcaresidentialway
1065369075Vasút utcaresidentialasphaltway
256086714Beethoven térserviceway
291727590Béke utcafootwayway
291830379Emlékezés terefootwayway
314707889Szent László sétányfootwayway
715172026Szent László sétányfootwayway
884741828Tátra utcafootwayway
940712866Emlékezés terefootwayway
940712867Emlékezés terefootwayway
4649293Beethoven parkparkrelation
314747012Emlékezés tereway

Version: v7.5-81-g75bcde87 ¦ OSM data © OpenStreetMap contributors. ¦ Last update: 2023-02-01 00:16